Tyler ผู้สร้างเตรียมปล่อย ‘Call Me If You Get Lost: The Estate Sale’ ปล่อยวิดีโอสำหรับเพลงใหม่ ‘Dogtooth’

Tyler, the Creator ได้ประกาศแผนการที่จะปล่อยผลงานเพลงที่เขาทำไว้ในระหว่างการประชุมของ “Call Me If You Get Lost” ในปี 2021 โปรเจ็กต์นี้มีชื่อว่า “Call Me If You Get Lost: The Estate...