Beta Cinema เลือกภาพยนตร์ Berlinale ‘เมื่อไรจะเป็นอีกครั้งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน’ จาก ‘Toni Erdmann’ ผู้อำนวยการสร้าง ‘Spencer’ Komplizen Film

Beta Cinemaจะขายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศของ “When Will It Be Again Like It Never Was Before” ซึ่งเป็นผลงานการผลิตล่าสุดจากKomplizen Filmซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของเยอรมัน ซึ่งเป็นที่รู้จักจากผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ “Toni Erdmann” และ “Spencer” และกำกับโดย...