CRTC ผู้ควบคุมสื่อของแคนาดาแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่

คณะกรรมการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมของแคนาดา ( CRTC ) ได้เสนอชื่อให้ Vicky Eatride เป็นประธานและซีอีโอคนใหม่ ทนายความเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 5 ปีในวันที่ 5 มกราคม แทนที่เอียน สก็อตต์ หัวหน้าวงที่ออกจากตำแหน่งหลังจากดำรงตำแหน่ง 5 ปี Pablo Rodriguez รัฐมนตรีกระทรวงมรดกของแคนาดาประกาศแต่งตั้ง Eatrides เมื่อวันที่...