เมื่อ New York Harbour เป็นห้องเรียนของคุณ

โรงเรียนมัธยมของรัฐในนครนิวยอร์กที่ไม่ธรรมดาซึ่งมีรถโรงเรียนเป็นเรือข้ามฟาก ครูเรียกว่าลูกเรือ และบางชั้นเรียนก็จัดสอนใต้น้ำเพื่อให้เด็กๆ ในเมืองมีส่วนร่วมด้วยการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในทะเล ด้วยการเป่าแตรยาว เรือข้ามฟากก็แล่นออกไป แซคคารี เปเรซ, เอริก อาเซเวโด และฉันเกยตื้น รถไฟตกขบวนช้าและอุบัติเหตุอื่นๆ ทำให้เราทุกคนตกเรือลำเดียวกันที่พลาดไปยังเกาะเล็กๆ กลางอ่าว Upper New York ที่เปเรซและอาเซเวโดไปโรงเรียน อีก 1 ชั่วโมงจะถึงเวลาถัดไป จุดหมายปลายทางของเราคือ...